ŞANLIURFA
ATLETİZM İL TEMSİLCİLİĞİ

OKUL SPORLARI 2018

Okul sporları küçükler ve yıldızlar kategorileri 


İNTERNET KAYIT : 18 MART 2018 SAAT 18:00 KADAR 

KAYIT LİNK :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitrJX66NDulPgZR3DBqqGRjpDA-thgYwnAAZ16hzK4wtcVQ/viewformGÖGÜS NUMARASI DAĞITIMI : 19 MART 2018 11 NİSAN SPOR SALONU  SAAT :10:00 İLE 16 :00 ARASI

YARIŞMALAR :20-21 MART 2018 11 NİSAN STANYUMU2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 1 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 2. a) Miniklerde mahalli, küçükler, yıldızlar, gençler (A) gençler (B) kategorilerinde mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek takımlar/sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. c) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. ç) Ulusal Müsabakalara (Grup ve Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir. d) Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan takım ve sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerince takım ve sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin dikkate alınması ve sporcuların branşında Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri taşımayan takım ve sporcular, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 3. Kategoriler ve Doğum tarihleri: a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;  Minikler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde yarışmalara katılabilirler.  Küçükler kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir.  Yıldızlar kategorisinde yer alan 2004 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.  *Gençler (A) kategorisinde 01.09.1999 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci okulu adına yarışmalarda yer alabilir.  Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılınd 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 2 b) Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak okul takımları ayrı ayrı Gençler A ve Gençler B kategorilerinde takım oluşturabileceklerdir. Gençler kategorisindeki sporcu öğrenciler, içinde bulunulan Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Gençler A kategorisinde yarışmalara katıldıkları takdirde Gençler B kategorisinde, Gençler B kategorisinde yarışmalara katıldıkları takdirde ise Gençler A kategorisinde yarışmalara katılamazlar. Kros yarışmaları için de aynı kural geçerlidir. 4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar; a) Mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği kademelerinde yarışacak takımlar; * Küçükler kategorisinde; en fazla 6 (altı) sporcu, * Yıldızlar kategorisinde; en fazla 10 (on) sporcu, * Gençler (B) kategorisinde; en fazla 12 (on iki) sporcu, * Gençler (A) kategorisinde; en fazla 15 (on beş) sporcudan oluşturulacaktır. b) Mahalli, Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. c) İlan edilen grup ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. ç) Mali konularla ilgili hususlarda; Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır. d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen takım-ferdi sporcu sayılarına istinaden oluşturulan kafilede yer alan sporcular ile “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz. f) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (takımların-sporcuların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında müsabakaya katılan iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır. 5. Ödüller: 1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; a)Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi, b) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve başarı belgesi, c) Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde edemeyen takım sporcularına ise katılım belgesi verilir. d) Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. e) Ferdi sıralamada; ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara katılım belgesi verilir. f) Takım veya ferdi sporcu fark etmeksizin her sporcuya bir katılım belgesi verilir. 2)Grup Yarışmalarında; a) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve başarı belgesi, b) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde edemeyen takım sporcularına ise katılım belgesi verilir. c) Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. d) Ferdi sıralamada; ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara katılım belgesi verilir. 6. Kontenjanlar; 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 3 a) Küçükler, yıldızlar, gençler (A) ve gençler (B) kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları:  Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden takımların illeri,  Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir. b) KKTC okul takımları/sporcuları, direkt olarak Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaktır. 7. Yetki: a) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 8. İtirazlar; a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. b) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. 9. Genel Hususlar: a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur. c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak takım ve/veya ferdi sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış takım ve/veya ferdi sporcuların, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli “Kafile Onay Belgesi” il tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur. d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır. e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden küçükler kategorisinde 2006-2007-2008 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde 01.09.2003-2004-2005-2006 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir. f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takım ve sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir. 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 4 g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir. h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların/sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/sporcular yarışmalara alınmayacaktır.  Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)  Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)  Valilik Onayı (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)  Esame Listesi ı) Okul takımı çalıştırıcısının,  Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya atletizm antrenörlüğü belgesine sahip olması,  Sabıka kaydının olmaması,  Atletizm müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir. 10. ISF ile İlgili Hususlar;  a) 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Atletizm Gençler (A) kategorisinde Türkiye birinciliği yarışması sonuçlarına istinaden komisyon tarafından belirlenecek kız ve erkek sporcular, ISF tarafından organize edilen ve 02-09 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fas/Marrakech’te düzenlenecek olan Gymnasiade’a katılmaya hak kazanacaktır.  b) ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından yayınlanan bülten 1 gereği Gymnasiade’a katılacak sporcular, 2001-2002-2003 doğumlu ve 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren ülkemizin okulunda kayıtlı sporcu öğrencilerden oluşacaktır.  İlgili okullar ISF bültenlerinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.  c) 01.09.1999 sonrası doğumlu, 2000 doğumlu ve lisede okuyan 2004 doğumlu öğrenciler yurtiçi atletizm okul sporları faaliyetlerine katılabilecekler ancak ISF talimatları gereği Gymnasiade’a katılacak kafilede yer alamayacaklardır. TEKNİK AÇIKLAMALAR: 1. a) Takım çıkaramayan okulların sporcuları ferdi olarak yarışmalara katılabilirler. b) Takım çıkaran okullar ferdi sporcu yarıştıramazlar. c) Takımı bir üst kademe yarışma hakkı elde edememiş ancak ferdi olarak bir üst kademede yarışma hakkı elde eden sporcular yarıştıkları kategoride yarışmalara katılabilirler. 2. Okullar istedikleri takdirde lise kademesinde okuyan öğrencilerden A ve B yaş kategorisinden oluşan bir takım çıkarabilirler. Ancak bu takım A kategorisinde yarışmalara katılabilir. Bu durumda takımı bir üst kademe yarışma hakkı elde edememiş ancak ferdi olarak bir üst kademede yarışma hakkı elde eden sporcular A kategorisinde yarışmalara katılabilirler. 3. Minikler kategorisinde yarışmalar mahallinde düzenlenecek olup bir üst kademe yarışması yapılmayacaktır. Minikler kategorisinde müsabakalar bu talimata ek olarak yayınlanan IAAF Çocuk Atletizmi yarışma kurallarına göre düzenlenecektir. IAAF Çocuk Atletizmi açıklamaları web sitemizin oyunlar bölümünde yayınlanmıştır. 4.a) Okullar; minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler B-A kategorilerinde düzenlenecek mahalli yarışmalara takım halinde katılabilirler. Bir okulun takım olarak sayılabilmesi için sporcuların ilgili yaş kategorisinde branşların yarısından fazlasına katılmış olması gerekmektedir. b) Gençler A kategorisinde; takım olma şartlarını yerine getirmek koşulu ile bayanlarda 15 disiplinin en iyi 13’nün puanı, erkeklerde ise 16 disiplinin en iyi 14’nün puanlaması genel puanlamaya dâhil 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 5 edilecektir. Çekiç atma sadece ferdi olarak yapılacak olup takım puanına dahil edilmeyecektir. Disiplin cezası alan sporcular puanlamaya dahil edilir, ancak DNS (yarışa başlamadı), DNF (yarışı tamamlamadı), DQ (diskalifiye) ve NM (geçerli derecesi yok) durumundaki sporcular puanlamaları en kötü iki puanlamadan sayılır.) c) Gençler B kategorisinde puanlama ise; bayanlar ve erkeklerde 11 branşın tamamı Yıldız-Genç ISF puanlama sistemine göre sıralama yapılacaktır. 5. a) Yarışmaların her aşamasında koşu zamanları elektronik olarak tutulacaktır. Ancak elektronik bulunmayan veya kullanımı sırasında oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle zaman el kronometresi ile tutulmuş ise derece gerekli düzenleme yapıldıktan sonra elektronik eklemeler yapılarak elektronik zamana dönüştürülür. Ferdi ve takım dereceleri elektronik zamana dönüştürüldükten sonra puan cetveline işlenir. Bu sonuca göre elde edilecek dereceler ve takım puanları Daire Başkanlığına gönderilir. b) Kontenjan alamayarak grup yarışmalarına katılma hakkı elde edemeyen takımların sporcuları ve ferdi sporcular baraj derecelerini geçmeleri durumunda grup yarışmalarına katılabilirler. Zaman ile ilgili dereceler elektronik olacak. El ile tutulmuş ise gerekli düzenleme yapıldıktan sonra elektronik eklemeler yapılarak sporcunun derecesi oluşturulur. Daire Başkanlığına bu elektronik derece gönderilir. Örnek: el kronometresi ile tutulan zaman 100m:12.58=12.58+0.24=12.82 elektronik olur 200m:27.41=27.41+0.24=27.65 elektronik olur 300m:47.26=47.26+0.14=47.40 elektronik olur 400m:52.83=52.83+0.14=52.97 elektronik olur 800m:2.02.35=2.02.35+0.14=2.02.49 elektronik olur. Koşu yarışmalarında 200 metre dahil alt branşlara 0.24 salise, 200 metre üstü koşu yarışmalarına ise 0.14 salise eklenir. Hangi mesafede nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi Türkiye Atletizm Federasyonu hakem ve yarışma kuralları talimatlarında belirtilmiştir. 6. Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde; koşularda ilk hatalı çıkışta tüm sporculara sarı-siyah kart, daha sonra hatalı çıkış yapan sporcu veya sporculara kırmızı-siyah kart gösterilecek ve diskalifiye edilecektir. Gençler B-A kategorisinde ise hatalı çıkışta sıfır hata kuralı uygulanacaktır. Yani ilk hatalı çıkışta hata yapan sporcu/sporcular diskalifiye edilir. 7. Ferdi sporcu öğrenciler: a) Takım çıkaramayan okullar: Kızlar ve erkekler ayrı ayrı olmak üzere okullarını temsilen ferdi sporcu sayısı; küçükler kategorisinde en fazla üç kişi, yıldızlar kategorisinde en fazla beş kişi, gençler B kategorisinde en fazla altı kişiyi, gençler A kategorisinde ise 7 kişiyi geçmemek kaydıyla ferdi sporcu yarıştırabilirler. b) Mahalli yarışmalarda takımı dereceye girememiş veya yarışmalara ferdi olarak katılan sporcular en fazla 2 branşta yarışacaktır. Grup yarışmaları ve Türkiye birinciliğinde de mahalli yarışmada yarıştıkları branşta yarışacaklardır. c) Mahalli yarışmalarda takım çıkartamayan ve/veya ferdi olarak katılan sporcular grup baraj derecelerini geçmeleri halinde belirlenecek grup merkezlerinde yarışmalara katılacaklardır. ç) Ferdi olarak Türkiye birinciliğine katılmak için: yarıştığı branştaki Türkiye birinciliği baraj derecesini geçmesi, KKTC yarışma sonuçları ve tüm grup yarışma sonuçlarına göre ferdi olarak kendi branşlarında ilk 8 dereceye girmiş olması koşulu ile davet edileceklerdir. 8. Puanlama: a) Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde takım puanları, “Okul Sporları Küçük-Yıldız Atletizm Puan Cetveline” göre verilecektir. b) Gençler B-A kategorilerinde yarışmalarda yapılan derecelere “Genç ISF puanlama cetveline” göre puan verilecektir. 9. a) Küçükler, yıldızlar ve gençler B-A kategorilerinde sporcu 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 6 10. Atletizm mahalli ve grup birinciliği yarışmalarında; Seriler ve kulvarlar, atma- atlama sıraları kura ile belirlenir. Türkiye birinciliğinde ise, takımlar grup yarışmalarında aldıkları puanlara göre sıralanır. Ferdi sporcular ise gruptaki derecelerine göre yerleştirilir. 11. Atletizm Grup yarışmaları altı il merkezinde yapılacak olup gruplarda ilk iki olan takımlar Türkiye birinciliğine doğrudan katılma hakkı kazanacaktır. Ayrıca; altı grupta yarışan tüm takımların yarışma sonuçları değerlendirilerek gruplarda en yüksek puanı alan ilk 3 (üç) okul takımı da kontenjandan Puanlı Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edecektir. Ancak bir önceki yıl Türkiye birinciliğinde KKTC takımı ilk dört dereceye girmiş ise kontenjan sayısı ona göre düzenlenir. Aynı grup veya farklı grup merkezlerinde puan eşitliği durumunda madalya sıralamasına göre en fazla birincilikler, eşitlik devam ediyorsa ikincilikler eşitlik devam ediyorsa aşağı doğru sıralamalara bakılarak değerlendirilecektir. 12. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarında kullanılacak göğüs numaraları bez veya astar üzerine yazılı olacaktır. Göğüs numaraları bayanlarda kırmızı, erkeklerde siyah renkte olacaktır. Göğüs numarası yazılacak bezin ebadı 27 x 19 cm den büyük, 25 x 18 cm den küçük olmayacaktır. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarında kullanılacak göğüs numaraları yarışmaların yapılacağı merkezlerdeki il müdürlüğünce hazırlanacaktır. 13. KÜÇÜKLER KATEGORİSİ YARIŞMA BRANŞLARI VE TEKNİK AÇIKLAMALAR Yarışma Günleri KÜÇÜK BAYANLAR Yarışma Günleri KÜÇÜK ERKEKLER 1. Gün 60 m 1. Gün 60 m 2. Gün 800 m 2. Gün 1000 m 1. Gün Fırlatma Topu (80 gr) 1. Gün Fırlatma Topu (80 gr) 1. Gün Uzun Atlama Basma alanı 1,5 m 2. Gün Uzun Atlama Basma alanı 1,5 m 2. Gün Yüksek Atlama 1. Gün Yüksek Atlama 2. Gün 5x60 m Bayrak 2. Gün 5x60 m Bayrak a) Uzun Atlama: her sporcuya dört hak verilir. Hız alma sahası üzerinde atlama havuzunda 1,5 m. uzaklığa ve havuzun kısa kenarına paralel 60 cm. genişliğinde ve 120 cm. uzunluğunda en çok 2 cm. kalınlığında beyaz toz (kireç ve benzeri) dökülerek bir basma alanı oluşturulacaktır. Bu alan önünden veya gerisinden yapılan atlayışlar geçerli sayılmayacaktır. Ölçüm ayak izinin ucundan kum havuzuna yakın kısmından yapılacaktır. Koşu yolu en fazla 20 metre ile sınırlandırılmıştır. b) Yüksek Atlama: çıta yüksekliği 100 cm den başlayacaktır. Bayanlar ve erkeklerde 100 cm den 120 cm ye kadar 5 er cm, 120 cm den sonra 3 er cm yükseltilecektir. c) Fırlatma Topu: her sporcuya dört hak verilecektir. Bu branşta atletlerin ileride cirit atma branşında yarışacakları ve bu branşın temel öğretiminin kavratılması düşünülerek, atışlar Uluslararası Cirit Atma Kuralları ve açısı dahilinde yapılacak. Fırlatma Topu ağırlığı 80 gr, çevresi 18-18,5 cm olacaktır. ç) 5x60 m Bayrak yarışmasında takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika içerisinde yeni bir takım teşkil edilecek ilk takımda yer alan sporcular yeni takımda da yarışabilecektir. Bundan sonraki diskalifiyeler için yeni bir imkân tanınmayacaktır. 5x60 m Bayrak yarışı hız alma alanı olmayacak, 20 metrelik alan içerisinde bayrak değişimleri gerçekleşecektir. d) Bayanlarda 800 ve erkeklerde 1000 metre yarışması kulvarsız bir yay çizgisinde başlatılacaktır. e) Takım sıralamasında en fazla toplam puanı alan takım 1 inciliği elde edecek ve sırası ile en fazla puandan az puana göre sıralama yapılacaktır. Eşitlik halinde ise en yüksek üst sıralamalardan başlayarak derecelendirme yapılır. 14. YILDIZLAR KATEGORİSİ YARIŞMA BRANŞLARI VE TEKNİK AÇIKLAMALAR Yarışma Günleri Yıldız Bayanlar Yarışma Günleri Yıldız Erkekler 1. Gün 60 m 1. Gün 60 m 1. Gün 80 m 1. Gün 80 m 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 7 1. Gün 800 m 1. Gün 800 m 2. Gün 1500 m 2. Gün 2000 m 2. Gün 80 m Engelli 2. Gün 100 m Engelli 2. Gün Yüksek Atlama 1. Gün Yüksek Atlama 1. Gün Uzun Atlama (2 m basma alanı) 2. Gün Uzun Atlama (2 m basma alanı) 1. Gün Gülle Atma 2. Gün Gülle Atma 2. Gün Cirit Atma 1. Gün Cirit Atma 2. Gün 5x80 m Bayrak 2. Gün 5x80 m Bayrak a) Yıldız Bayanlar Yüksek Atlama: Çıta yüksekliği 1.10 cm başlayacak ve aşağıdaki gibi arttırılacaktır. 1.10 m 1.15 m 1.20 m 1.25 m 1.28 m 1.31 m 1.34 m 1.37 m +3 cm> b) Yıldız Erkeklerde Yüksek Atlama: Çıta yüksekliği 1.20 cm başlayacak ve aşağıdaki gibi arttırılacaktır. 1.20 m 1.25 m 1.30 m 1.35 m 1.40 m 1.45 m 1.50 m 1.53 m 1.56 m 1.59 m +3 cm> c) Yüksek Atlama hariç Atma ve Atlamalarda sporculara direkt 4’er hak verilir. ç) Uzun Atlama: her sporcuya dört hak verilir. Hız alma sahası üzerinde atlama havuzundan 2 m. uzaklığa ve havuzun kısa kenarına paralel 60 cm genişliğinde ve 120 cm uzunluğunda en çok 2 cm kalınlığında beyaz toz (kireç ve benzeri) dökülerek bir basma alanı oluşturulacaktır. Bu alan önünden veya gerisinden yapılan atlayışlar geçerli sayılmayacaktır. Ölçüm ayak izine göre yapılacaktır. Koşu yolu en fazla 20 metre ile sınırlandırılmıştır. d) 800 metre yarışması kulvarsız bir yay çizgisinde başlatılacaktır. g) Bayrak yarışmalarında takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika içerisinde yeniden bir takım teşkil edilecek, ancak ilk takımda yer alan en fazla iki sporcu ikinci takımda yer alacaktır. İkinci takımında diskalifiye olması halinde hiçbir surette bir üçüncü şans tanınmaz. 5x80 m Bayrak yarışı hız alma alanı olmayacak, 30 metrelik alan içerisinde bayrak değişimleri gerçekleşecektir. h) Ağırlık, engel mesafeleri ve yaklaşma koşusu ölçüleri: BRANŞLAR YILDIZ BAYANLAR YILDIZ ERKEKLER GÜLLE ATMA 3 kg 4 kg CİRİT ATMA 400 gr. 600 gr. 80 M ENGEL KIZ 100 M ENGEL ERKEK Engel Yüksekliği 76,2 cm 1.Eng. Uzaklık 12.00 m Engel arası 8 m Son Engel 12.00 m Engel Sayısı 8 Adet Engel Yüksekliği 84 cm 1.Eng. Uzaklık 13.00 m Engel arası 8.50 m Son Engel 10.50 m Engel Sayısı 10 Adet UZUN ATLAMA 2 m basma alanı 2 m basma alanı 15. GENÇLER KATEGORİSİ B YARIŞMA BRANŞLARI VE TEKNİK AÇIKLAMALAR Yarışma Günleri GENÇ BAYANLAR B Yarışma Günleri GENÇ ERKEKLER B 1. Gün 100 m 1. Gün 100 m 2. Gün 200 m 2. Gün 200 m 1. Gün Üç Adım Atlama 1. Gün Üç Adım Atlama 2. Gün 800 m 2. Gün 800 m 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 8 1. Gün 1500 m 1. Gün 1500 m 2. Gün 100 m Engelli 2. Gün 110 m Engelli 1. Gün Yüksek Atlama 2. Gün Yüksek Atlama 2. Gün Uzun atlama 2. Gün Uzun Atlama 2. Gün Cirit Atma 1. Gün Cirit Atma 1. Gün Gülle Atma 2. Gün Gülle Atma 2. Gün 4X100 M 2. Gün 4X100 M a) 4x100 m Bayrak yarışmalarında takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika içerisinde yeniden bir takım teşkil edilecek, ancak ilk takımda yer alan sporcular ikinci takımda yer alamayacaktır. İkinci takımında diskalifiye olması halinde hiçbir surette bir üçüncü şans tanınmaz. b) Uzun atlama, üç adım atlama, gülle ve cirit atmada ilk 3’er haktan sonra İlk sekize giren sporculara tersten başlamak kaydı ile üç hak daha verilir. ç) Yüksek atlama başlangıç yükseklikleri ve ara yükseltmeler aşağıdaki gibi arttırılacaktır. Yüksek Atlama Genç Bayanlar B kategorisi 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.59 Yüksek Atlama Genç Erkekler B kategorisi 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 NOT: Yüksek atlama yarışmalarında tek sporcunun yarışmaya devam etmesi durumunda sporcunun istediği yükseklikte yarışmalara devam edilir. d) Ağırlık, engel mesafeleri ve yaklaşma koşusu ölçüleri. BRANŞLAR GENÇ BAYANLAR B GENÇ ERKEKLER B GÜLLE ATMA 3 kg 5 kg CİRİT ATMA 500 gr 700 gr 100 M/ 110 M ENGEL Eng. Yük. 76,2 cm. 1.Eng. Uzaklık 13.00 m Eng. Arası 8.50 m Son Eng. 10.50 m Eng. Sayısı 10 Adet. Eng. Yük. 91,4 cm. 1.Eng. Uzaklık 13.72 m Eng. Arası 9.14 m Son Eng. 14.02 m Eng. Sayısı 10 Adet. 16. GENÇLER KATEGORİSİ A YARIŞMA BRANŞLARI VE TEKNİK AÇIKLAMALAR Yarışma Günleri GENÇ BAYANLAR A Yarışma Günleri GENÇ ERKEKLER A 1. Gün 100 m 1. Gün 100 m 2. Gün 200 m 2. Gün 200 m 1. Gün 400 m 1. Gün 400 m 2. Gün 800 m 2. Gün 800 m 1. Gün 1500 m 1. Gün 1500 m 2. Gün 3000 m 1. Gün 100 m Engelli 1. Gün 110 m Engelli 2. Gün 300 m Engelli 2. Gün 300 m Engelli 2. Gün Yüksek Atlama 1. Gün Yüksek Atlama 1. Gün Sırıkla Atlama 2. Gün Sırıkla Atlama 2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ATLETİZM BRANŞ TALİMATI Spor Genel Müdürlüğü’nün 10/11/2017 tarih ve 387712 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. Sayfa 9 2. Gün Uzun atlama 1. Gün Uzun Atlama 1. Gün 3 Adım Atlama 7-9 m basma alanı 2. Gün 3 Adım Atlama 9-11 m basma alanı 1. Gün Disk Atma 2. Gün Disk Atma 2. Gün Cirit Atma 1. Gün Cirit Atma 2. Gün Gülle Atma 1. Gün Gülle Atma 2. Gün İsveç Bayrak Yarışı 2. Gün İsveç Bayrak Yarışı 1. Gün Çekiç Atma* 2. Gün Çekiç Atma* a) İsveç Bayrak yarışması 100-200-300-400 metre sıralaması ile koşulacak olup yarışmaların ilk üç yüz (300 m) metresi kulvarlı koşulacaktır. İkinci ve üçüncü sporcular 30 m bayrak değişim alanında değişimi gerçekleştirmek zorundadırlar.(ekstra 10 m hız alma alanı olmayacaktır. Yeni IAAF kuralı) dördüncü sporcular ise 20 m’lik değişim alanı içerisinde değişimi yapacaklardır. Diskalifiye olması durumunda farklı sporculardan 15 dakika içerisinde bir takım daha çıkarılabilir. Başka bir şans daha verilmeyecektir. b) Uzun atlama, Üç adım atlama, gülle, disk ve cirit atmada ilk 3’er haktan sonra İlk sekize giren sporculara tersten başlamak kaydı ile üç hak daha verilir. c) Sırıkla atlama yarışması, başlangıç yükseklikleri ve ara yükseltmeler aşağıdaki gibi arttırılacaktır. d) *Çekiç atma branşı ferdi olarak yapılacak olup, kızlarda 3 kg, erkeklerde 5 kg olarak yapılacaktır. Söz konusu yarışmanın yapılabilmesi için sahaların çekiç kafesine ve gerekli donanımdaki güvenli alanlara sahip olması gerekmektedir. Takım olarak yarışmalara katılan okulların sporcuları çekiç atma branşına ferdi olarak katılamaz. Çekiç atma takım puanına dahil edilmeyecektir.